Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Seminarium dr hab. A. Bógdał-Brzezińskiej – nowa lokalizacja

Seminarium dr hab. A. Bógdał-Brzezińskiej będzie prowadzone w nowej lokalizacji.

poczynając od 04/04 (środa) będzie to sala 0.5 w Collegium Politicum. Godzina zajęć (9:45) pozostaje bez zmian.