Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Seminarium Niny Jankowicz – ,,Russian disinformation in Central and Eastern Europe”

Seminarium Niny Jankowicz – ,,Russian disinformation in Central and Eastern Europe”

5 kwietnia 2018 roku w siedzibie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się zamknięte seminarium z udziałem specjalnego gościa – Niny Jankowicz z Kennan Institute. Było to zarazem wydarzenie inaugurujące projekt ,,Open Source – Open Mind” w ramach programu UW: inicjatywy dla otoczenia, który jest realizowany na Uniwersytecie Warszawskim przy wsparciu Santander Universidades i Banku Zachodniego WBK. Członkami zespołu projektowego są studenci Koła Spraw Zagranicznych ISM UW.

Nina Jankowicz jest analitykiem z Waszyngtonu, specjalizującym się w Europie Wschodniej i obszarze poradzieckim. Obecnie pełni obowiązki Global Fellow w Woodrow Wilson International Center for Scholars’ Kennan Institute. Wśród jej wcześniejszych zajęć wyróżnić należy doradztwo w sferze komunikacji strategicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy (więcej informacji: https://wiczipedia.com/about-2/).

Tematem przewodnim seminarium była rosyjska dezinformacja w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Udział wzięli między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Demagog oraz Polityka Insight. Nina Jankowicz podróżuje obecnie po Europie zbierając materiały do pisanej przez siebie książki, której wydanie planowane jest na styczeń 2019 roku. Podczas udzielonego wykładu eksperci z Polski i studenci z Koła Spraw Zagranicznych ISM UW mogli poznać wyniki badań nad rosyjską dezinformacją w regionie Europy Wschodniej i Środkowej. Po wykładzie nastąpiła dyskusja pomiędzy ekspertami z Polski, a prelegentką. Studenci mieli również okazję na zadawanie pytań.

Seminarium jest pierwszym wydarzeniem w ramach ,,Open Source – Open Mind”. Pozwoliło studentom na zidentyfikowanie problemowych obszarów, które staną przedmiotem działań podejmowanych w ramach projektu, a także konsultację dalszej aktywności ze środowiskiem ekspertów. ,,Open Source – Open Mind” to nie tylko wydarzenia zamknięte, ale przede wszystkim wydarzenia otwarte i akcja promocyjna dostępne dla każdego. Ukoronowaniem ,,OSOM” będzie wydanie ogólnodostępnego, tematycznego poradnika. Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do kontaktu mailowego z Liderem Projektu (Mateusz Decyk – e-mail: decykopen@gmail.com).

Za wsparcie dziękujemy Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW.