Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Seminarium Nurlana Aliyeva – „Situation in Dagestan during presidential campaig in Russia”.

26. lutego 2018 w budynku Collegium Polliticum na kampusie głównym UW studenckie Koło Spraw Zagranicznych zorganizowało seminarium „Situation in Dagestan during presidential campaig in Russia”. W roli prowadzącego wystąpił Nurlan Aliyev.

Seminarium poświęcone było sytuacji politycznej i problemom bezpieczeństwa w Dagestanie. W jego trakcie starano się uzyskać wgląd w relacje pomiędzy władzą w poszczególnych republikach Północnego Kaukazu a rządem federalnym w Moskwie. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w Dagestanie, wymiana elit rządzących w republice oraz jej ewentualne konsekwencje, perspektywy rozwoju Dagestanu, możliwe konflikty na tle etnicznym między Dagestanem i Czeczenią, islamski terroryzm oraz korupcja.

Seminarium poprowadził Nurlan Aliyev, autor licznych publikacji naukowych, ekspert pracujący w latach 2000-2017 dla wielu rządowych i pozarządowych organizacji, jak na przykład Centre For Strategic Studies under the President of Azerbaijan, Azerbejdżańskiej Akademii Nauk, Banku Światowego, UNDP, UNICEF, USAID. Obecnie student studiów doktoranckich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.