Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Seminarium Pana Prof. Stanisława Bielenia

Szanowni Państwo ze względu na posiedzenie Rady Naukowej ISM WNPISM UW oraz Komisji Doktoranckiej seminarium Pana Prof. Stanisława Bielenia odbędzie się 1.03.2017r. o godzinie 11:00-12:40 w sali 401