Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Seminarium „Ukraine – between West and Russia”

Instytut Stosunków Międzynarodowych UW serdecznie zaprasza na seminarium
„Ukraine – between West and Russia”

22.04.2016, godz. 10:00-12:00
BUW, ul. Dobra 56/66, s. 254

Paneliści:

Dr hab. Andrzej Szeptycki (ISM UW) – moderator
J.E. Andrii Deshchytsia, Ambasador Ukrainy w Polsce
Dr Jeremy Morris, Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham
Dr Paweł Kowal, Polska Akademia Nauk, College of Europe, były poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Komisji UE-Ukraina
Jan Piekło, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
Dr Donnacha O Beachain, Dublin City University

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers z 7-go Programu Ramowego UE (projekty Marie-Curie, FP7-PEOPLE-2012-ITN).

Językiem seminarium jest jęz. angielski.
Organizator: Dr Paula Marcinkowska (ISM UW)