Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Seminarium z visiting fellow Carolina de Stefano (Uniwersytet w Pizie)

21 czerwca 2017 roku w Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbyło się seminarium poświęcone genezie i dynamice współczesnego rosyjskiego federalizmu. Spotkanie rozpoczął dr Hamed Kazamzadeh ze Studium Europy Wschodniej UW, który scharakteryzował obecny stan relacji między  Moskwą i władzami regionu Kaukazu Północnego, wskazując kluczowe wyzwania stojące przed Kremlem. Zasadnicza część spotkania była poświęcona dyskusji nad projektem Carolina de Stefano – obecnie visiting fellow w ISM. Carolina de Stefano przedstawiła rezultaty swoich badań przeprowadzonych w rosyjskich i amerykańskich archiwach na temat negocjacji toczących się między władzą centralną i władzami regionów w okresie 1988-1993. Spotkanie moderowała dr Alicja Curanović.