Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Seminarium Zakładu Studiów Pozaeuropejskich: Nowe podejście do rozwoju – MDGs

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium Zakładu Studiów Pozaeuropejskich naszego Instytutu, które odbędzie się w najbliższy wtorek (2 czerwca) o godz. 18. 00 w s. 501.

Tematem spotkania, w które wprowadzi nas dr hab. Irena Rysińska, jest „Nowe podejście do rozwoju –  Milenijne Cele Rozwoju (geneza, charakterystyka, realizacja)”.

Będzie to okazja, aby przyjrzeć się ONZ-owskim wysiłkom na rzecz rozwoju, które budzą wiele nadziei, ale także uzasadnionych zastrzeżeń i kontrowersji. W dzisiejszym świecie jesteśmy pod stałą presją osiągania sukcesów, parcia do przodu za wszelką cenę, co ma być dowodem postępu i rozwoju, jaki się dokonuje wokół nas, ale być może szczególnie w naszej kulturze i cywilizacji. Koncepcja rozwoju wypracowywana i propagowana w różnych zakątkach świata przez system NZ – z założenia – ma być uniwersalna i skuteczna. Po 15 latach od przyjęcia MDGs można się zastanowić jakie są silne i słabe strony tego podejścia, dlaczego w różnych miejscach świata koncepcja ta się nie sprawdza, albo działa bardzo słabo.

Bardzo serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i wszystkich zainteresowanych do udziału w tym spotkaniu!