Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Relacja z sesji naukowej nt Rewolucji w myśli i polityce

Relacja oraz teksty z sesji naukowej nt Rewolucji w myśli i polityce, która odbyła się pod koniec października 2017 roku, znalazły się w najnowszym numerze miesięcznika Sprawy Nauki – W stulecie rewolucji, Nr 11(224) / listopad 2017.

Sesja naukowa została zorganizowana 25 października 2017 roku przez Międzyinstytutową Pracownię Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program