Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Siódmy Program Ramowy

Siódmy Program Ramowy (FP – Marie Curie) – (Post-USSR) Tensions

ISM UW jest częścią konsorcjum, które zdobyło prestiżowy grant UE w ramach 7 Programu Ramowego (FP – Marie Curie), zatytułowany (Post-USSR) Tensions. Cel projektu to: organizacja interdyscyplinarnego programu doktoranckiego mającego na celu kształcenie ekspertów następnej generacji w zakresie obszaru post-sowieckiego. Liderem konsorcjum jest Dublin City University.

Koordynator:

dr Paula Marcinkowska, p.marcinkowska@uw.edu.pl