Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Stosunki międzynarodowe w czasach globalnego kryzysu – konferencja jubileuszowa oraz widowisko historyczne: Konstytucja dla Europy 1831. FOTORELACJA

ism-red-logo

Jubileusz 40-lecia
Instytutu Stosunków Międzynarodowych
WNPiSM UW

 

W 2016 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi jubileusz 40-lecia działalności. W związku z tym wydarzeniem 5 grudnia 2016 r. nasz Instytut zorganizował jubileuszową uroczystość, której centralnymi elementami były konferencja naukowa Stosunki międzynarodowe w czasach globalnego kryzysu oraz Widowisko teatralne Konstytucja dla Europy 1831.

 

Konferencja Stosunki międzynarodowe w czasach globalnego kryzysu

 

Głównymi tematami konferencji jubileuszowej były zagadnienia współczesnego ładu międzynarodowego w wymiarze regionalnym i globalnym oraz stan badań nad stosunkami międzynarodowi w kraju i za granicą.  Jako mówcy podczas konferencji wystąpili, obok uznanych badaczy z Instytutu Stosunków Międzynarodowych (prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. dr hab. Ryszard Zięba, prof. dr hab. Stanisław Bieleń, prof. dr hab. Edward Haliżak), wybitni znawcy problematyki międzynarodowej z innych ośrodków akademickich z Polski (prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, prof. dr hab. Andrzej Mania, prof. dr hab. Marek Pietraś, prof. dr hab. Andrzej Gałganek).  Konferencja stanowiła doskonałą okazję do refleksji nad kształtem współczesnego porządku międzynarodowego, zachodzących w nim dziś przemian, jak i kierunków jego przyszłego rozwoju.  Ukazano na nie zarówno różnorodność tematyczną, jak i skalę badań prowadzonych w ramach obszaru badawczego nauki o stosunkach międzynarodowych. Była też okazją do intensywnej, czasami wręcz burzliwej, ale bardzo wartościowej poznawczo i interesującej dyskusji

 

Widowisko historyczne Konstytucja dla Europy 1831

 

Widowisko Konstytucja dla Europy 1831 przygotowane przez Olgierda Łukaszewicza wraz z zespołem z Zrzeszenia Artystów Scen Polskich stanowiło kameralną wersję wielkiego, plenerowego widowiska historycznego zrealizowanego w lipcu tego roku u podnóża Zamku Ujazdowskiego. Jest oparte o projekt zjednoczenia Europy, napisany przez Wojciecha B. Jastrzębowskiego zaledwie dwa miesiące po Bitwie pod Olszynką Grochowską, w której autor brał udział. Wersję kameralną przygotowaną na zaproszenie ISM  uwspółcześniono dzięki dodaniu wypowiedzi polskich polityków zaangażowanych po 1989 roku we włączanie Polski do Unii Europejskiej, co było wówczas symbolicznie nazywane „powrotem do Europy”. Był to zatem oryginalny dialog historii ze współczesnością, dla którego kontekstem była dzisiejsza sytuacja UE. Spektakl, doskonale przygotowany i mistrzowsko wykonany przez artystów z ZASP,  został żywo i z uznaniem przyjęty przez złożoną z kadry akademickiej i studentów Instytutu oraz Wydziału  publiczność.

 

Program jubileuszu: do pobrania

Zdjęcia z jubileuszu (autor zdjęć: fot. Michał Radochoński Projekt Kreatywny):

Więcej informacji o Jubileuszu wkrótce !

 

40-lecie ISM