Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Studium Bezpieczeństwa Narodowego

Studium zostało uruchomione w roku akademickim 1995/96 we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwem Obrony Narodowej. Celem kształcenia jest fachowe przygotowanie absolwentów dla potrzeb instytucji centralnych (MON, BBN, MSZ) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, cywilną kontrolę nad armią, reformę polskich sił zbrojnych oraz członkostwo w NATO, OBWE i Unii Europejskiej.

W ramach SBN działa podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego.

Więcej informacji: http://sbn.ism.uw.edu.pl/