Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Mgr Sylwia Piechocińska-Para

Mgr Sylwia Piechocińska-Para
specjalista naukowo-techniczny
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych
sylwiapara@ism.uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2008) i prawa na Wydziale Prawa i Administracji (2010). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
Studentka zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego (specjalności; marketing i zarządzanie jakością).

w 2013 roku ukończyła podyplomowe studia Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej

w latach 2011-2012 Stażystka w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

Adwokat . Od 1.1.2011 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Pełnomocnik Dyrekcji ds. promocji;

Asystent Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

global governance, międzynarodowa ochrona praw pacjenta, marketing międzynarodowy

Dydaktyka

organizacje i zarządzanie, ekonomia, podstawy prawa, polityka handlowa Polski

Najważniejsze publikacje

  • Sylwia Para, Perspektywy sterowania gospodarką światową po kryzysie, [w:] G. W. Kołodko. (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej, Poltext, Warszawa 2010 zobacz
  • Sylwia Para, W poszukiwaniu nowej formuły współpracy globalnej: Od G8 do G20, J. Symonides, Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Scholar, Warszawa 2010 zobacz
  • Sylwia Para (współautor wraz z K.Pronińską i M. Sułkiem), G20 jako instytucja sterująca gospodarką światową (econommic global governance), [w.] R. Kuźniar (red.) Rocznik strategiczny 2010/2011, Warszawa 2011 zobacz
  • Sylwia Para, Liechtenstein – raj nie tylko podatkowy, [w:] D. Popławski (red.) Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2011 zobacz
  • Sylwia Para, Polityka ochrony własności intelektualnej, [w:] E.Haliżak, Geoekonomia, Warszawa 2012 zobacz