Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Szkoła Letnia organizowana przez Shanghai International Studies University

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, we współpracy z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, zachęca do udziału w Szkole Letniej organizowanej przez Shanghai International Studies University.

Dzięki podjętej z Shanghai International Studies University współpracy dwóch najlepiej ocenionych studentów studiów I i II stopnia prowadzonych w ramach WNPiSM, którzy do 18 maja 2017 roku do godziny 12.00 prześlą na adres mail anita.budziszewska@uw.edu.pl wymagane dokumenty, mogą wziąć udział w Szkole Letniej bez wpisowego.

Wyboru dwóch osób spośród zgłoszonych kandydatur dokona komisja w składzie:
dr Łukasz Zamęcki,
dr hab. Jakub Zajączkowski
dr Piotr Kajak (Centrum Polonicum)
uwzględniając wcześniejsze doświadczenia międzynarodowe, znajomość języków obcych i aktywność naukową studenta.

🗂 Wymagane dokumenty:

📌 List motywacyjny
📌CV podkreślające aktywność naukową studenta i znajomość języków obcych