Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

The Legacy of Crimes and Crises. Transitional Justice, Domestic Change and the Role of the International Community

The Legacy of Crimes and Crises. Transitional Justice, Domestic Change and the Role of the International Community

Nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się publikacja, której współredaktorką jest dr Dorota Heidrich  (wspólnie z dr. hab. Klausem Bachmannem) pt. The Legacy of Crimes and Crises. Transitional Justice, Domestic Change and the Role of the International Community. Autorkami rozdziałów zawartych w książce są m. in. dr Agnieszka Bieńczyk – Missala, dr Patrycja Grzebyk oraz współredaktorka publikacji  – dr Dorota Heidrich. Informacje o książce:

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=87438&cid=367&concordeid=266172