Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

UE: Bułgarska prezydencja w Radzie Europejskiej – Mikroblog #21, Koło Spraw Zagranicznych

#MIKROBLOG #21

Bułgarska Prezydencja w Radzie Europejskiej

1 stycznia rozpoczęła się bułgarska prezydencja w Radzie Europejskiej (RE), która potrwa do 30 czerwca 2018 roku. Do zadań prezydencji należy kierowanie pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem, piecza nad ciągłością programu UE, porządkiem procedur legislacyjnych i współpracą państw członkowskich oraz rola  bezstronnego mediatora.  Motto Bułgarii na ten okres brzmi ,,Razem mamy siłę”, a jej priorytetami mają być: przyszłość Europy i młodzieży, Bałkany Zachodnie, bezpieczeństwo i stabilność oraz gospodarka cyfrowa.

Bułgaria obejmuje prezydencję w znaczącym dla siebie momencie. Przystąpienie do UE w 2007 roku odbyło się na zasadzie ,,kredytowej”, a pełnię kryteriów członkostwa unijnego Bułgaria miała uzyskać już po dołączeniu do UE. Sofia obejmuje prezydencję znajdując się w ogniu krytyki ze strony Komisji Europejskiej (KE), która oskarża rząd o niewystarczające wypełnianie zobowiązań w ramach Mechanizmu Współpracy i Weryfikacji (CVM), który ma monitorować i wspierać państwo w implementacji reform sądownictwa i walki z korupcją. Zdaniem ekspertów Bułgaria może jednak liczyć na łagodniejszy ton unijnych elit do końca czerwca.

Najważniejszymi kwestiami w 2018 roku na agendzie RE będą polityka migracyjna i azylowa i to właśnie Bułgaria ma przyczynić się do zawarcia kompromisu w tej kwestii. Bułgaria będzie też chciała zwrócić uwagę UE na sąsiedni dla nich region bałkański. Ze względu na spór o projekt Nord Stream 2 (NS2), istotne będą działania Bułgarii w tej sprawie, które mogą doprowadzić przyspieszenia prac legislacyjnych, bądź zlecenia dodatkowych analiz. Jeśli unijny konsensus nie zostanie zawarty na poziomie grup roboczych, może dojść do głosowania na szczeblu RE, które zadecyduje o reżimie prawnym dla NS2, który będzie ważący dla opłacalności realizacji projektu realizowanego przez spółki z Europy Zachodniej oraz rosyjski Gazprom.

W przypadku budowy Korytarza Południowego (South Stream) Bułgaria ujawniła swoje prorosyjskie podejście. Rząd wycofał się z realizacji projektu dopiero po silnych naciskach Brukseli i Waszyngtonu i po sporach z KE. W tej perspektywie kluczowe dla Polski będzie podejście polityków z Sofii do budowy gazociągu Nord Stream 2 i prawniczej batalii, która będzie się toczyć w UE przez najbliższe miesiące. Ponadto to bułgarscy politycy zdecydują kiedy ministrowie ds. europejskich zajmą się wnioskiem KE o uznanie Polski za kraj, w której złamana została zasada praworządności.

MD

Źródła:

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/

Bułgaria rozpoczęła półroczne przewodnictwo w UE

https://www.polskieradio.pl/130/5933/Artykul/1981409,Prezydencja-bulgarska-w-Unii-Europejskiej

Niemcy grają na czas w sprawie Nord Stream 2

http://en.rfi.fr/europe/20180105-bulgaria-takes-over-eu-presidency-it-ready

Więcej na temat reformy sądownictwa w Bułgarii:

The Bulgarian judiciary explained

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/28/bulgaria-corruption-eu-presidency-far-right-minority-parties-concerns

Geopolityczne spojrzenie na prezydencję Bułgarii ujmujące relacje z Turcją i Rosją: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/geopolitics-loom-large-as-bulgaria-takes-over-eu-presidency/

Historia sporu KE z Bułgarią o South Stream: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-06-11/polityczne-przesilenie-w-bulgarii-z-south-stream-w-tle

#KSZISMMIKROBLOG