Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Ukazała się książka pt. „Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej” pod redakcją dr Marty Woźniak-Bobińskiej i dr Anny Solarz

Ukazała się książka pt. „Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej” pod redakcją dr Marty Woźniak-Bobińskiej i dr Anny Solarz
Dzięki życzliwości Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, nakładem Wydawnictwa Scholar ukazała się książka pt. Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pod redakcją dr Marty Woźniak-Bobińskiej i dr Anny Solarz. Jest to wspólne dzieło grupy 17 autorów, politologów i orientalistów, z wielu placówek naukowych, efekt projektu badawczego realizowanego przez Zakład Studiów Pozaeuropejskich ISM WNPiSM UW we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i innymi ośrodkami w latach 2012-2017. W 15 rozdziałach autorzy analizują różne aspekty polityki zagranicznej wszystkich muzułmańskich państw regionu, wypełniając tym samym istotną lukę w polskich badaniach nad regionem bliskowschodnim. Niewiele tego typu prac opublikowano także za granicą.
Wyrażamy nadzieję, że będzie to przydatny podręcznik dla studentów specjalizacji bliskowschodni-afrykanistycznej, a także ciekawa pozycja skłaniająca do dalszych studiów dla wszystkich zainteresowanych światem muzułmańskim.