Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich

Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich

Justyna Zając (red. nauk.)
Warszawa 2014

 

 

 

 

 

Niemal dwie dekady po zainicjowaniu Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EMP) – jednego ze sztandarowych programów Unii Europejskiej w jej polityce zagranicznej – rozwój sytuacji w regionie śródziemnomorskim staje się coraz bardziej nieprzewidywalny. „Arabska wiosna” nie przyniosła oczekiwanych na Zachodzie rezultatów. Komplikuje się także sytuacja na obszarach sąsiednich. W efekcie doniesienia z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pojawiają się niemal codziennie na czołówkach informacji medialnych na całym świecie.
W książce ukazano politykę Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim przez pryzmat rozbieżności między tożsamością międzynarodową Unią a interesami jej państw członkowskich, która w efekcie implikuje małą jej efektywność.

PDF do pobrania:  UE-a-interesy-panstw-czlonkowskich

Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich