Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

V Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

V Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

7 kwietnia 2016 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego zorganizowali V Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego pt. Bezpieczeństwo Europy – perspektywa weimarska.
Zgromadzonych gości powitał dr hab. Kuba Zajączkowski, p.o. Dyrektora ISM UW.

Wykład otwierający sympozjum wygłosił minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski

W dyskusji wzięli udział:
Profesor Roman Kuźniar, ISM UW
Ekscelencja Pierre Buhler, Ambasador Republiki Francuskiej
Ekscelencja Rolf Nikel, Ambasador Niemiec
Profesor Robert Kupiecki, Ambasador ad personam, MSZ

Moderatorem spotkania była dr Agnieszka Bieńczyk-Missala.

Profesor Piotr Skubiszewski, Prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, wręczył nagrodę w „Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r.”. Laureatem został absolwent ISM Bartosz Duda, który pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Kuźniara napisał pracę pt. „Polska wizja Unii Europejskiej – prezydencja 2011”.