Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

VII Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, pt. Euro polską racją stanu | Fotorelacja

VII Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, pt. Euro polską racją stanu | Fotorelacja

W dniu 21 marca 2018 r. w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW odbyło się VII Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, pt. Euro polską racją stanu? zorganizowane przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW oraz Fundację im. Krzysztofa Skubiszewskiego.

Otwarcia sympozjum dokonał Dyrektor Instytutu dr hab. Jakub Zajączkowski. Przypomniał sylwetkę ministra Krzysztofa Skubiszewskiego oraz powitał znamienitych gości: prof. Marka Belkę, prof. Piotra Skubiszewskiego, prof. Jana Jakuba Michałka, prof. Witolda Orłowskiego i Janusza Jankowiaka. Następnie Prezes Fundacji prof. Piotr Skubiszewski wręczył nagrodę w „Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r.” Laureatem został magister Przemysław Brzuszczak, który napisał pracę pod kierunkiem prof. Dariusza Popławskiego pt. „Prawa człowieka w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego”.

Wykład wprowadzający do dyskusji wygłosił b. premier RP prof. Marek Belka, który odniósł się do obecnych w publicznej dyskusji argumentów przemawiających za, jak i przeciwko przystąpieniu do strefy euro. Kolejną część sympozjum stanowił panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: prof. Jan Jakub Michałek, prof. Witold Orłowski i Janusz Jankowiak. Dyskusję moderował prof. Roman Kuźniar.