Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Warsztaty Beyond Polish and ahead of Hungarian Presidency of Visegrad Group

4 marca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych odbyły się warsztaty Beyond Polish and ahead of Hungarian Presidency of Visegrad Group. Warsztaty były inicjatywą towarzyszącą konkursowi na esej dla studentów. Celem była promocja wiedzy nt polityki państw Grupy Wyszehradzkiej oraz zachęcenie studentów do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs i warsztaty zostały zrealizowane we współpracy z węgierską organizacją pozarządową the Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture, która otrzymała grat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (numer projektu 21630317). Po stronie ISM koordynatorką projektu była dr Alicja Curanović

W ramach warsztatów zostało zorganizowanych 6 wykładów w języku angielskim.

  1. Introduction. In the Visegrad Group’s own yard. Eastern, Central or Central-Eastern Europe: attempts to define the region (Alicja Curanović, ISM)
  2. V4 in the EU and the Bratislava process (Łukasz Ogrodnik, PISM)
  3. Defence cooperation (Marek Madej, ISM)
  4. Digital Visegrad – society and innovations (Natalia Mileszyk, Centrum Cyfrowe)
  5. Energy security and infrastructure building across the region (Szymon Kardaś, ISM)
  6. How to write a successful essay (Ania Wojciuk, ISM)

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość skonsultowania swoich pomysłów z wykładowcami. Wszyscy uczestnicy uzyskali też certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Lista uczestników