Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Witamy w ISM!

Witamy w ISM!

prof. Edward Halizak

Witamy w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego!

Nasz Instytut jest wiodącą placówką naukową w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Stanowi część prestiżowego Uniwersytetu Warszawskiego, posiadającego długie tradycje historyczne.

Instytut Stosunków Międzynarodowych został powołany do życia w 1976 r. Kadrę naukową stanowi 60 nauczycieli akademickich oraz wykładowców. Prowadzona w Instytucie dydaktyka oraz realizowane badania obejmują wiele dziedzin stosunków międzynarodowych: międzynarodową ekonomię polityczną, politykę międzynarodową, dyplomację oraz politykę zagraniczną, prawo międzynarodowe, bezpieczeństwo i studia strategiczne, kulturę i wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych, teorię stosunków międzynarodowych, rynki wyłaniające się, business międzynarodowy, studia nad Afryką i Ameryką Łacińską, studia nad Indiami i Chinami, a także integrację europejską.

Na wszystkich poziomach studiów w Instytucie Stosunków Międzynarodowych (licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich) naukę pobiera 1,5 tysiąca studentów z Polski i z zagranicy. Obok bogatej oferty przedmiotów w języku polskim, ISM oferuje także studia w języku angielskim (BA, MA oraz PhD programme).

Dzięki rozbudowanej sieci umów o wymianie studenckiej oraz współpracy naukowej, studenci ISM mają możliwość wyjechania na semestr lub rok do uczelni partnerskich w ramach Unii Europejskiej, jak również do Indii, Nepalu, Meksyku, Chin, USA, Kanady czy na Tajwan. Studenci mają również sposobność odbycia praktyk zawodowych w państwach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Placement.

Instytut Stosunków Międzynarodowych aktywnie uczestniczy w narodowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Studenci mają możliwość studiowania w otoczeniu międzynarodowym. Co roku, Instytut gości wykładowców z uniwersytetów w Oxfordzie, Heidelbergu, Florencji, Uniwersytetu Jawaharlal Nehru, Global College International, Kathmandu, Uniwersytetu Indonezji a także innych instytutów i uznanych placówek badawczych.

Wyjątkowa natura studiów międzynarodowych umożliwia studentom podążanie za ich zainteresowaniami, realizację marzeń i ambicji, oraz zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej im na skuteczniejsze funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Jest to szczególnie istotne w obecnej erze nasilających się procesów globalizacyjnych.

Wybierając studia w Warszawie, stolicy Polski, wybierają Państwo studia w mieście kultury, dynamicznym, obfitujących w liczne atrakcje sportowe, kulturalne oraz businessowe.

Wierzę, że uznają Państwo naszą ofertę za atrakcyjną. Wraz z pracownikami mam nadzieję powitać Państwa w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego!

Z poważaniem,

Prof. Edward Haliżak

Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW