Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Wizyta badaczy i studentów z Sankt Petersburga w ISM WNPiSM UW oraz na Konwencji PTSM w Krakowie w ramach grantu MSZ [Fotorelacja]

Wizyta badaczy i studentów z Sankt Petersburga w ISM WNPiSM UW oraz na Konwencji PTSM w Krakowie w ramach grantu MSZ [Fotorelacja]

W dniach 5-10 listopada br. badacze z Państwowego Uniwersytetu Petersburskiego, Wydziału Stosunków Międzynarodowych, tj. dr Natalia Zalsavskaya, dr Alexander Izotov, dr Nikolay Gudalov odbyli wizytę w Polsce w ramach grantu MSZ nt. Polsko-Rosyjskie Forum Studiów nad Polską i Europą Środkową (zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017). Towarzyszyło im dwoje studentów – lauretów konkursu na esej na temat współczesnej Polski (odbytego w ramach grantu MSZ). Podczas wizyty w ISM badacze z Petersburga odbyli wykłady dla studentów ISM WNPiSM: dr Natalia Zalsavskaya – Security Challenges for Russia and its Security Policy;  dr Alexander Izotov – Russia strategy towards Central Europe – implications for Poland. Ponadto badacze z Petersburga wzięli udział w seminarium nt. The EU, Poland and Russia –  prospects for mutual relations. The role of public diplomacy, w którym wzięli udział badacze z Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, Instytutu Europeistyki WNPiSM UW, Centrum Europejskiego UW oraz przedstawiciele think-tanków i administracji publicznej. W dniu 9 listopada br.odbyło się spotkanie dr. Nikolaya Gudalova ze studenckim kołem naukowym Wschodnim na temat:  Prospects for the European integration – view from Russia.

9-10 listopada br. badacze z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego wzięli udział w Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych na UJ w Krakowie. Przedstawili tam swoje referaty podczas tzw. Roundtable nt. Perception and Misperception in Polish-Russian Mutual Relations: Trends and Prospects, które moderował dr hab. Jakub Zajączkowski.  Ponadto wzięli udział w panelu nt. Regional Hegemony, gdzie zaprezentowali referat nt. The Russian Federation as a regional power in Post-Soviet space.