Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Wizyta delegacji ISM na Uniwersytecie Syczuańskim

Delegacja Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła 12 marca 2017 r. wizytę na Uniwersytecie Syczuańskim (SCU). Na zaproszenie gospodarzy w ramach Youth Leadership Program do Chin udała się grupa pracowników naukowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych (dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, dr Anna Wojciuk, dr Aleksandra Jarczewska, dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Rafał Ulatowski, dr Łukasz Gołota, dr Szymon Kardaś oraz mgr Aleksandra Jaskólska), Instytutu Nauk Politycznych, Instytutu Polityki Społecznej oraz Instytutu Europeistyki WNPiSM wraz z przedstawicielami Centrum Polonicum oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Głównym celem wizyty jest udział w cyklu wykładów i seminariów, poświęconych chińskiej koncepcji „Nowego Szlaku Jedwabnego” („One Belt, One Road”).  W ramach pobytu w Chinach członkowie delegacji prowadzą także rozmowy dotyczące nowych wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych. Przedstawiciele ISM spotkali się z badaczami School of International Studies, Institute of South Asian Studies oraz Institute of European Studies.

Wizyta jest kolejnym przedsięwzięciem organizowanym wspólnie z Uniwersytetem Syczuańskim w ramach bilateralnej współpracy zainicjowanej przez Dyrektora ISM dr hab. Jakuba Zajączkowskiego w 2014 roku. W ramach współpracy planowane jest w najbliższym czasie m. in. podpisanie umowy bilateralnej i uruchomienie wspólnych studiów Polish+ (program, w ramach którego studenci SCU będą odbywali studia polonistyczne na Uniwersytecie w Syczuańskim, a następnie kontynuowali naukę przez 3 lata na Uniwersytecie Warszawskim w ISM lub na Wydziale Nauk Ekonomicznych).