Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Wizyta prof. Mariana Edwarda Haliżaka w Petersburskim Uniwersytecie Państwowym

Wizyta prof. Mariana Edwarda Haliżaka w Petersburskim Uniwersytecie Państwowym
6 kwietnia 2018 roku odbył się gościnny wykład profesora Edwarda Haliżaka w Petersburskim Uniwersytecie Państwowym, pt. The role of Korea’s States in the Great Powers Balancing Strategy in the North-East Asia.  Spotkanie zostało zorganizowane w ramach grantu Academy of Korean Studies, którego celem jest rozwój badań nad Koreą w Uniwersytecie w Petersburgu.

Podczas wizyty prof. M. E. Haliżak spotkał się również z Anną Łazar, p.o. dyrektora Instytutu Polskiego w Petersburgu