Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Współpraca międzynarodowa, projekty oraz sieci badawcze

Współpraca międzynarodowa, projekty oraz sieci badawcze

ISM prowadzi współpracę naukowa z ośrodkami z z wielu państw. Należą do nich 90 porozumień w ramach program LLP Erasmus z uniwersytetami z niemal wszystkich państw UE. ISM posiada 15 porozumień o współpracy z uniwersytetami w Indiach. Dotychczas w Indiach studiowało 40 studentów w ISM. ISM posiada również 3 porozumienia o współpracy z uniwersytetami w Chinach a także 3 instytucjami szkolnictwa wyższego w Rosji. Dodatkowo ISM posiada porozumienia o współpracy z uniwersytetami w USA (co roku w USA studiuje 10 studentów ISM). ISM współpracuje również z uniwersytetami w Meksyku, Korei południowej, Kosowie i Nepalu. ISM realizuje program podwójnego dyplomu z Global College International, Nepal. Studenci i badacze ISM mogą realizować również zagraniczne I badania w uniwersytetach w USA (Indiana University) i kanadzie (University of British Columbia, University of Ottawa). W ramach współpracy pomiędzy ISM a europejskimi I pozaeuropejskimi partnerami instytut jest odwiedzany przez 10-15 badaczy z UE, Azji, Ameryki Łacińskiej I USA. W latach 2010-2013 ISM zorganizował z uniwersytetami partnerskimi ponad 40 międzynarodowych konferencji I seminariów.

Współpraca bilateralna

 • Uniwersytet w USA The Northeastern Illinois University (NEIU) w Chicago
 • Uniwersytety i think-tanks w Indiach
  • New Delhi: Jawaharlal Nehru University, Birla Institute of Management Technology, Institute of Economic Growth, the University of Delhi, Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), Developing Countries Research Studies, University of Delhi
  • Kalkuta: University of Calcutta
  • Mumbai: TATA Institute of Social Science, SP Jain Institute of Management & Research, University of Mumbai, Gateway House
  • Hyderabad: University of Hyderabad
  • Trivandrum: Centre for Development Studies, University of Kerala
  • Chennai: Indian Institute of Technology
  • Bangalore: Institute for Social and Economic Change
  • Manipal: Manipal University
  • Pune: University of Pune, Fergusson College
  • Sharda University
 • Uniwersytety w Chinach Tsinghua University, Peking University, Xiamen University, Fudan University, Zheijang University, Sichuan University, Renmin University
 • Uniwersytety na Tajwanie National Chengchi University, Tamkang University
 • Uniwersytety w Nepalu Global College International, Kathmandu, Tribhuvan University, Pokhara University
 • Uniwersytet w Republice Korei Kyungpook National University, Daegu
 • Uniwersytet w Izraelu University of Haifa
 • Uniwersytety w Gruzji Tbilisi State University, Caucasus University
 • Uniwersytety w Rosji Saint Petersburg State University, MGIMO University, The Russian State University for the Humanities, the Kaliningrad Affiliated Branch, North Ossetian State University, Far East Institute of International Relations in Khabarovsk, Vladivostok Institute of International Relations (aktualnie the School of Regional and International Studies)
 • Uniwersytety na Ukrainie Instytut Stosunków Międzynarodowych Narodowego Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Narodowy Uniwersytet Doniecki, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu
 • Uniwersytet w Meksyku Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Monterrey; Universidad de las Americas Puebla (UDLAP); Universidad Autónoma de Sinaloa
 • Uniwersytet w Kosowie University for Business and Technology, Prisztina
 • Uniwersytet w Brazylii Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Umowy w ramach programu LLP Erasmus

 • ISM posiada ponad 90 LLP Erasmus porozumień w prawie wszystkich krajach UE
 • Każdego roku ponad 10 badaczy z uniwersytetów partnerskich odwiedza ISM I ponad 20 badaczy z ISM uczy za granicą w ramach program LLP Erasmus

Wspólny program MA i BA w zakresie SM

 • Global College International (Katmandu, Nepal)

ISM realizuje wspólnie z Global College International w Kathmandu (Nepal) program MA i BA w zakresie stosunków międzynarodowych, podczas którego studenci realizują kursy pierwszego roku w Nepalu, a pozostałe kursy w Warszawie i uzyskują dyplom Uniwersytetu Warszawskiego.

 • University for Business and Technology (Prisztina, Kosowo)

ISM we współpracy z  University for Business and Technology w Prisztinie (Kosowo) realizuje wspólny program studiów MA i BA w zakresie stosunków międzynarodowych . Studenci mogą zrealizować w Kosowie zarówno cały program, jak i jedynie rok i dokończyć studia w Warszawie. Po zakończeniu studiów uzyskują dyplom Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekty międzynarodowe i Networks

ISM jest zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez UE (7th Framework Programme, India-EU Programme itp. ) i projektów międzynarodowych. Instytut kooperuje w ramach tych projektów z uniwersytetami z UE, Chin i Indii. W latach 2010-2013 ISM zorganizował i współorganizował 20 konferencji międzynarodowych, 40 seminariów i 30 wykładów gościnnych. Zorganizowane one zostały we współpracy z europejskimi, azjatyckimi i amerykańskimi partnerami. ISM jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych programów badawczych.

Projekty finansowane przez UE:

 • Centre for Contemporary India Research and Studies (Program: EU India Action Plan Support Facility, ASIE/2009/215-062; Centre for Contemporary India Research and Studies). Wartość grantu 270 000 euro. ISM jest liderem I głównym koordynatorem projektu.
 • ISM UW jest częścią konsorcjum badawczego , które wygrało prestiżowy grant UE w ramach 7 Programu Ramowego (7th Framework Programme for Research and Technological Development, FP7). Implementacja projektu (No. 295060) zatytuowanego India-EU Joint House for Science and Innovation rozpoczęła się 1 lutego 2012. Wartość grantu 519 000 euro.
 • ISM UW wchodzi wskład konsorcjum badawczego które uzyskało prestiżwoyw grant UE w ramach 7 Programu Ramowego (7th Framework Programme for Research, FP7 – Marie Curie), zatytuowany (Post-USSR) Tensions. Celem projektu: interdyscyplinarny program studiów doktoranckich, mający na celu kształcenie ekspertów nowej generacji w zakresie obszaru post-sowieckiego. Liderem konsorcjum jest Dublin City University.
 • ISM wchodzi w skład Network on Humanitarian Assistance (NOHA), which is supported by the EU. NOHA jest to sieć uniwersytetów zajmujących sie rozwojem edukacji w zakresie prawa humanitarnego.
 • TUNING – Pracownicy ISM zostali zaproszeni do udziału w projekcie TUNING, wspieranym przez komisję europejską. Głównym celem projektu było opracowanie ram porównywalnych i kompatybilnych kwalifikacji w państwach stronach procesu bolońskiego.
 • Od lipca 2012 ISM i Centre for Contemporary India Research and Studies ISM UW jest częścią Euro-Indyjskiego konsorcjum badawczego krór e uzyskało grant w programie: Erasmus Mundus (Sub-Programme: Erasmus Mundus Partnerships in Action 2, Strand 1). Tytuł projektu: Interdisciplinary Bridgies in Indo-European Studies (IBIES). Koordynatorami projektu są: Aarhus University z Danii i IIT Madras, Indie.

Centra Badań nad Polską i Europą Środkową w Kalkucie i Manipalu

Instytut Stosunków Międzynarodowych (ISM), Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE) i Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM) – we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP – uruchomiły Centra Badań nad Polską i Europą Środkową w Kalkucie i Manipalu.

W ramach wspólnego projektu ISM, CE, PTSM i ich indyjscy partnerzy (Wydział Geopolityki i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Manipalu oraz Instytut Studiów nad Polityką Zagraniczną Uniwersytetu w Kalkucie) od roku akademickiego 2013/14 rozpoczną realizację kursów poświęconych transformacji gospodarczej, polityce zagranicznej, bezpieczeństwu Polski i stosunkom międzynarodowym w Europie Środkowej. Kursy będą prowadzone przez polskich badaczy. Co więcej, partnerzy będą organizować wspólne seminaria i konferencje, które będą dotyczyć relacji między Polską a Indiami, włączając w to współpracę gospodarczą i kulturalną. Celem Centrów jest promocja Polski i budowa platformy współpracy dla polskich i indyjskich badaczy, przedsiębiorców, a także studentów. Projekt jest wspierany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasadę RP w Indiach oraz Instytut Polski w New Delhi.

Sieci badawcze

ISM jest częścią:

 • the European University Centre at Peking University, jeden z najbardziej cenionych uniwersytetów w chinach (głównym koordynatorem jest uniwersytet w Lund )
 • the EU Non-Proliferation Consortium, to sieć wspieranan przez UE skupiająca instytucje zajmujące się polityką zagraniczną I centra badawcze z krajów UE
 • EAISC – European Association of India Study Centres
 • ISM jest fundatorem the Polish Association for International Studies

Pracownicy ISM są członkami:

 • Standing Group on International Relations, European Consortium for Political Research
 • Central and East European International Studies Association
 • International Studies Association
 • Indian Ocean Research Group

Wybrane konferencje i seminaria z udziałem ISM

 • Evolution of India-EU relations: Implications for new world order, joint conference with Katholieke Universiteit Leuven, Leuven Centre for Global Governance, India Focus, luty 2011, Leuven
 • Global India, wspólna konferencja organizowana we współpracy z Contemporary South Asian Studies Programme, School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford, marzec 2011, Oxford
 • India in International Relations: European and Indian perspectives, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z Jawaharlal Nehru University I ambasadą RP, kwiecień 2011, New Delhi
 • Trilateralism & Triangular Dynamics in International Relations. Implications for International Relations Theory, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z South Asia Institute, Department of Political Science, Heidelberg University, lipiec 2011, Heidelberg
 • Rethinking the European Security Strategy, konferencja zorganizowana we współpracy z Foundation for Strategic Research, październik 2011, Warsaw
 • Analysing the Rise of India and China: Domestic, Regional and Global Implications, wspólne seminarium zorganizowane we współpracy z Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta, Global College International (Kathmandu), ambasadą RP w Indiach, luty 2012, Kolkuta
 • Transition of Polish Economic System and its International Consequences, wspólne seminarium zorganizowane z Northeastern Illinois University (NEIU) z Chicago, marzec 2012, warszawa
 • India and the European Union in International Relations – New Challenges, Old Problems?, współna konferencja zorganizowana we współpracy z Ministerstewem Spraw Zagranicznych RP,ambasadą rP w New Delhi i Global College International (Kathmandu), czerwiec 2012, warszawa