Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Ukraina – Współpraca Bilateralna

ISM rozpoczął współpracę z uniwersytetami i think-tank-am z Ukrainy w latach 90-tych. Badacze z ISM realizują liczne projekty z partnerami z Ukrainy.

Partnerzy

 • Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki (Memorandum of Understanding)
 • Narodowy Uniwersytet w Doniecku
 • Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki
 • Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku
 • Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”
 • Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie
 • Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, obwód rówieński

Wspólne seminaria i wizyty badawcze

 • 7 października 2013 – wykład prof. Ołeksandra Demiańczuka (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”) nt. „Perspektywy Ukrainy przed wyborami prezydenckimi w 2015 r.”
 • wrzesień 2013 – dr Andrzej Szeptycki odwiedził Przykarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Podczas wizyty dr Szeptycki wziął udział w konferencji nt. stosunków polsko-ukraińskich w ośrodku wypoczynkowym w Jaremczy, omówił z władzami uczelni kierunki rozwoju współpracy pomiędzy ISM UW i Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka, a także wygłosił dla studentów stosunków międzynarodowych wykład „Ukraina wobec Rosji: studium zależności”
 • 2012 – ISM jest partnerem międzynarodowego projektu badawczego „Europeanization of Higher Education in Ukraine”. Projekt finansowany jest przez MSZ RP. Liderem projektu jest Centrum Europejskie UW. Partnerami ze strony ukraińskiej są: Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Narodowy Uniwersytet w Doniecku
 • 2011 – ISM jest partnerem międzynarodowego projektu  „Youth in Ukraine and the EU”. Projekt finansowany jest przez MSZ RP. Liderem projektu jest Centrum Europejskie UW. Partnerami ze strony ukraińskiej są: Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Narodowy Uniwersytet w Doniecku. Rezultatem projektu jest publikacja:Poland in the European
  Union: Adjustment and Modernization. Lessons for Ukraine, K. Zajączkowskiego, A. Adamczyka (eds.), Warsaw-Lviv 2012;
 • 2010-2011: Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki był partnerem Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami (finansowany przez UE). Liderem projektu był ISM.
 • Wykłady wygłoszone przez badaczy z ISM na ukraińskich uniwersytetach (prof. E. Haliżak, dr M. Raś, dr A. Szeptycki).

Ukraina5 Ukraina4 Ukraina3 Ukraina2 Ukraina1

Wymiana studencka

W bieżącym roku akademickim Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego uruchomił wymianę studencką z siedmioma uczelniami partnerskimi na Ukrainie. Są to:

 • Instytut Stosunków Międzynarodowych Narodowego Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (http://www.iir.kiev.ua/; http://www.univ.kiev.ua/)
 • Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki (Wydział Stosunków Międzynarodowych) (http://www.lnu.edu.ua; http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/index.htm)
 • Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Instytut Historii i Politologii – Katedra Stosunków Międzynarodowych) (http://www.pu.if.ua; http://www.pu.if.ua/depart/Historical/ua/)
 • Narodowy Uniwersytet Doniecki (Wydział Historii – Katedra Stosunków Międzynarodowych) (http://http://www.donnu.edu.ua; http://hist.donnu.edu.ua/uk-ua/departments/Department%20of%20International%20Relations/Pages/Default.aspx)
 • Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (    Wydział Nauk Społecznych i Technologii Społecznych – Katedra Politologii) (http://www.ukma.kiev.ua/; http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fsnst/kafedra-politologiji)
 • Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie (Wydział Humanistyczny) (http://www.ucu.edu.ua; http://clio.ucu.edu.ua/)
 • Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, obwód rówieński (Wydział Stosunków Międzynarodowych) (http://www.oa.edu.ua/; http://www.oa.edu.ua/ua/departments/mizhn/mizhn_mizhn)

Językiem wykładowym na wspomnianych uczelniach jest ukraiński. Szeroki zakres zajęć w języku angielskim oferuje Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”; zajęcia w tym języku są rownież dostępne w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Narodowego Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki i Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. W Narodowym Uniwersytecie Donieckim część zajęć prowadzona jest po rosyjsku. Na Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka istnieje możliwość indywidualnego zaliczania przedmiotów w języku polskim. Na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki istnieje możliwość zaliczania niektórych przedmiotów w językach polskim lub angielskim. Szczegółowe informacje na temat kursów proponowanych przez poszczególne uczelnie można znaleźć na ich stronach internetowych. Koordynator współpracy z Ukrainą dr Andrzej Szeptycki i lokalni koordynatorzy na uczelniach partnerskich pomogą znaleźć studentom biorącym udział w wymianie odpowiednie dla nich kursy.

Zgodnie z ustalenia z ukraińskimi partnerami co roku do każdej uczelni wyjechać  może 2 studentów z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Obecny proces rekrutacji obejmuje semestr letni roku akademickiego 2013/2014.

Wymiana studencka odbywa się na zasadach „bezkosztowych” – studenci nie płacą za rejestrację na studia i udział w zajęcia; nie otrzymują również stypendium. Koszty zakwaterowania zaczynają się od 200 hrywien (ok. 65 złotych, 25 dolarów amerykańskich) za miejsce w domu studenckim miesięcznie. Niektóre uczelnie (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”) oferują miejsca w domach studenckich bezpłatnie.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o przesłanie do 4 listopada 2013 r. włącznie dr. Andrzejowi Szeptyckiemu  pocztą elektroniczną na adres andrzej.szeptycki@uw.edu.pl następujących dokumentów: formularz (http://www.en.ism.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/03/application-form-bilateral-agreements.doc), CV, list motywacyjny, poświadczenie znajomości języka obcego  (certyfikat, egzamin w szkole Języków Obcych UW, etc.), dokument poświadczający średnią ocen z dziekanatu WDiNP, rekomendacja pracownika naukowego. W przypadku braku dokumentu poświadczającego znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego, kandydat sam deklaruje poziom jego znajomość, a komisja rekrutacyjna rezerwuje sobie prawo weryfikacji deklarowanych umiejętności.

Prezentacja na temat wymiany pobierz

Broszura na temat programu „Semester Abroad” pobierz

Informacja na temat programu „Semester Abroad” pobierz

 

Koordynator

 •     Dr Andrzej Szeptycki, andrzej.szeptycki@uw.edu.pl