Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

USA – Współpraca Bilateralna

Współpraca z Northeastern Illinois University (NEIU) w Chicago została zainicjowana w kwietniu 2001 r. podczas Konferencji Młodzieży Wyszehradzkiej organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Młodych Dyplomatów. Jej efektem był udział delegacji wykładowców i studentów z ISM w organizowanych przez Northeastern Illinois University w Chicago konferencjach: „Europe” (luty 2002 r.) i „Asia” (luty 2003 r.) oraz w „Student Research and Creative Activities Symposium” (kwiecień 2002 r., kwiecień 2003 r.). Delegacja z NEIU wzięła natomiast udział w „Polsko – Amerykańskich Spotkaniach Studenckich” zorganizowanych przez studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych w listopadzie 2002 r.

W maju 2003 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy obiema uczelniami, dzięki której możliwa jest realizacja programu wymiany studenckiej i współpraca naukowa. Umowa przewiduje dwie podstawowe formy realizacji wymiany studenckiej dla studentów polskich:

Badania i wymiana studencka

Współpraca miedzy UW a NEIU istnieje od 2004 roku. Każdego roku 20 studentów ism w pierwszych latach współpracy zorganizowano serię szkół dla polskich studentów w USA (2004–2006) i dla amerykańskich studentów w Polsce (2007). Szkoły letnie zostały zorganizowane we współpracy z SGH i Wyższą Szkołą Komunikacji im. Jerzego Giedroycia.

Program wymiany uwzględnia również organzację wspólnych konferencji i spotkań dla apracowników UW i NEIU. Pracownicy ISM uczestniczyli w konferencjach i wydarzeniach kulturalnych organizowany przez NEIU

Informacje dla osób zainteresowanych wizytą na NEIU

Wymiana studencka stanowi szansę dla studentów UW odbycia jednosemestralnych studiów w USA (NEIU). Studenci studiują w USA na tych samych zasadach, co studenci amerykańscy. Studenci polscy nie ponoszą jednak opłat za studia, mogą jednak korzystać w pełni z infrastruktury uniwersyteckiej. Ponoszą oni koszty podróży i zakwaterowania oraz ubezpieczenia.

Ta forma współpracy dedykowana jest dla studentów WDiNP a także innych wydziałów zainteresowanych udziałem w programie wymiany. Rekrutacja studentów spoza WDiNP odbywa się za pośrednictwem BWZ UW. Uczestnikami programu są studenci 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia. W każdym semestrze 10 studentów UW może wziąć udział w wymianie.

Prezentacja na temat wymiany pobierz

Regulamin wymiany NEIU pobierz

Działalność stworzyszenia APAC

Stowarzyszenie Współpracy Polsko-amerykańskiej (APAC) zostało powołane w ISM w 2004 roku.

Głównym celem działalności APAC jest promocja wiedzy na temat USA i stosunków polsko-amerykańskich jak również wspieranie wymiany między UW a NEIU. Działalność APAC uwzględnia również organizację wykładów i paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów z USA i Polski.

APAC wspomaga również wizyty reprezentantów NEIU w Polsce oraz amerykańskich studentów studiujących w Polsce i polskich w USA. Więcej informacji nt. Działalności APAC dostępnych jest na stronie www.apac.org.pl.

Koordynator

dr Aleksandra Jarczewska, amjarcze@uw.edu.pl