Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Wykłady dr. hab. Jakuba Zajączkowskiego w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ

Wykłady dr. hab. Jakuba Zajączkowskiego w Sankt Petersburgu w ramach grantu MSZ

W dniach 15-19 listopada br. dr hab. Jakub Zajączkowski, dyrektor ISM WNPiSM UW, odbył wizytę w Petersburskim Uniwersytecie Państwowym na Wydziale Stosunków Międzynarodowych (WSM). Wizyta odbyła się w ramach prestiżowego grantu MSZ pt. nt. Polsko-Rosyjskie Forum Studiów nad Polską i Europą Środkową (zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017). Podczas wizyty dr hab. Jakub Zajączkowski przeprowadził serię wykładów oraz przeprowadził konsultacje ze studentami dotyczące prac magisterskich.

Podczas wizyty dr hab. Jakub Zajączkowski spotkał się również z badaczami WSM, m.in. Prof. Konstantinem Khudoleyem, szefem Katedry Europeistyki oraz dr. Artiomem Barynkinem, z którymi omówiono wspólne projekty naukowe.

Podczas wizyty dr hab. Jakub Zajączkowski wziął także udział wspólnie z dr. Piotrem Kajakiem, wicedyrektorem Polonicum UW, w spotkaniu w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu z nauczycielami języka polskiego oraz badaczami zainteresowanymi problematyką polską. Podczas spotkania zaprezentowano wspólne projekty ISM WNPiSM UW i Polonicum UW. Dr hab. Jakub Zajączkowski omówił także główne cele działania Centrów Studiów nad Polską i Europą Środkową na uczelniach w Azji.

Podczas wizyty  dr hab. Jakub Zajączkowski spotkał się także z: Anną Łazar, p.o. dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt-Petersburgu oraz Andrzejem Chodkiewiczem, Konsulem Generalnym RP w Sankt Petersburgu.

Dr hab. Jakub Zajączkowski oraz dr Piotr Kajak wspólnie z władzami Instytutu Polskiego oraz Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu wzięli również udział w premierze Dziadów Adama Mickiewicza na scenie petersburskiego Teatru TIUZ im. A. A. Briancewa (przedstawienie prezentowane przez Teatr Narodowy we współpracy z Teatrem Aleksandryjskim w ramach programu VI Międzynarodowego Forum Kulturalnego, odbywającego się w Sankt Petersburgu w dniach 15–19 listopada).

Dr hab. Jakub Zajączkowski i dr Piotr Kajak po spektaklu udzielili wywiadu w Polskim Radiu o stosunkach polsko – rosyjskich i współpracy naukowej oraz kulturalnej (audycja „Polska i Świat”, 18 listopada, 2018 r.).

🔗 Link do audycji: https://www.polskieradio.pl/7/1692/Artykul/1927856,Polska-i-Swiat-18112017 (od 16. minuty).