Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Wykłady profesora Jaynata Raya i profesora Arvinda Kumara

Wykłady profesora Jaynata Raya i profesora Arvinda Kumara

Profesor Arvind Kumar z Manipal University poprowadził wykład „India new strategies towards U.S. and Latin America” w dniu 12 listopada 2015 roku dla polskich i zagranicznych studentów. W dniu 13 listopada wygłosił kolejne dwa wykłady “ Indian Political Parties (national and regional) approach to FDI, to changes in economic and trade law” i „India in IR”. 16 listopada Prof. Kumar wygłosił jeszcze jeden wykład: „Evolution of India and China relations and implications for security system in Asia”.

17 listopada profesor Jayanta Kumar Ray poprowadził wykład:”India Foreign Policy towards South Asia and East Asia”.

Profesor Jayanta Kumar Ray jest profesor na Univeristy of Caclutta. Profesor Arvind Kumar jest kierownikiem Wydziału Geopolityki i Stosunków Międzynarodowych na Manipal University . Ich wizyta w Warszawie była związana z projektem “Centres for Polish and Central European Studies at Asian Universities” Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Centrum Europejskiego oraz Polskiego towarzystwa Studiów Międzynarodowych, który był sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

org_pl