Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Wyniki egzaminu poprawkowego z „Integracji europejskiej”

Wyniki egzaminu poprawkowego z „Integracji europejskiej”:

379699: dostateczny (3);

362417: dobry (4);

385072: dostateczny (3);

385102: dostateczny (3);

385133: dobry(4);

361310: dostateczny plus (3+);

385145: niedostateczny (2);

385192: dostateczny plus (3+);

379540: niedostateczny (2);

344954: dobry (4);

385396: dobry (4);

376518: dostateczny (3)

385557: dostateczny (3));

389145: dostateczny (3);

389167: dostateczny (3);

389178: dostateczny (3);

386205: dostateczny (3);

389199: dostateczny plus (3+);

372088: dostateczny plus (3+);

386225: dostateczny (3);

389282: dostateczny plus (3+);

389303: dostateczny (3);

389305: dostateczny (3);

386244: dostateczny plus (3+);

389322: dobry (4);

375636: dostateczny (3);

389378: dobry (4);

389380: dostateczny (3);

375656: niedostateczny (2);

389442: dostateczny (3);

389467: dostateczny plus (3+);

389477: dostateczny plus (3+);

389508: dostateczny (3);

376074: niedostateczny (2);

389560: dostateczny (3);

379396: dostateczny plus (3+);

386080: dostateczny plus (3+)

380390: niedostateczny (2);

389293: dobry (4);

385178: dostateczny plus (3+);