Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zajęcia z dr Wróbel w dniu 7.3 nie odbędą się z powodu choroby wykładowcy.

Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym na najbliższych zajęciach.