Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zakład Integracji Europejskiej

Zakład Integracji Europejskiej

W marcu 2012 r. Rada Naukowa ISM zatwierdziła przygotowaną przez Zakład zmianę nazwy i treści programowych specjalizacji – Integracja Europejska i Stosunki Zewnętrzne UE. Strategia działania  Zakładu na najbliższe lata opiera się na konieczności dalszego dostosowania przedsięwzięć badawczych do działalności dydaktycznej. Oznacza to zarówno powiązanie indywidualnych strategii rozwoju naukowego, jak również ogólnych planów badań Zakładu z zadaniami dydaktycznymi. Szczególne znaczenie przypisano publikacjom tematycznie związanym z przedmiotami prowadzonymi przez pracowników Zakładu. Ważnym obszarem podejmowanych badań będą aspekty metodologiczne stosunków zewnętrznych UE. W najbliższym czasie zamierzamy powołać w ramach Zakładu nową Pracownię Dyplomacji Współczesnej, która przygotuje, w porozumieniu z Zakładem Prawa i Instytucji Międzynarodowych, reformę programową specjalności Dyplomacja Współczesna. Szczególny nacisk zostanie położony na zwiększenie oferty przedmiotów specjalnościowych, zwłaszcza z obszaru praktyki dyplomatycznej oraz zagadnień związanych ze strukturą organizacyjną, instrumentami działania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych,  kompetencjami i sposobem funkcjonowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz nowymi rodzajami dyplomacji – dyplomacja publiczna, ekologiczna itp.

Celem kształcenia w zakresie  specjalności Integracja Europejska i Stosunki Zewnętrzne UE jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na poziomie uniwersyteckim w zakresie 4 grup przedmiotów, które odnoszą się do:

– podstaw prawnych i instytucjonalnych stosunków zewnętrznych UE, w tym: Prawnych i instytucjonalnych podstawy stosunków zewnętrznych UE, Prawa gospodarczego UE, Kultury i cywilizacji europejskiej, Protokołu dyplomatycznego UE;

– najważniejszych dziedzin stosunków zewnętrznych UE, w tym: Wspólnej Polityki Handlowej, Polityki Unii w zakresie rozwoju i pomocy humanitarnej, Azylu, wiz i ochrony granic zewnętrznych UE, Wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE;

– stosunków UE z państwami i regionami, w tym Stosunków UE z państwami Europy, Stosunków UE z państwami oraz organizacjami regionu Ameryki Łacińskiej, Stosunków UE z państwami arabskimi oraz państwami Afryki Subsaharyjskiej, Stosunków UE z USA, Strategii azjatyckiej UE, Hiszpanii i Włoch w UE;

– polityki państw członkowskich w odniesieniu do stosunków zewnętrznych UE, obejmując szczegółowe przedmioty takie jak: RFN a stosunki zewnętrzne UE, Francja a stosunki zewnętrzne UE, Wielka Brytania a stosunki zewnętrzne UE, Małe i średnie państwa członkowskie  a stosunki zewnętrzne UE, Polska w UE.

Na zakończenie studiów II stopnia studenci uzyskują dyplom magistra stosunków międzynarodowych ze specjalnością integracja europejska i stosunki zewnętrzne UE.

Plany badawcze Zakładu Integracji Europejskiej na najbliższe lata obejmują:

1.  Realizację w ramach badań statutowych w roku akademickim 2012-2013 projektu badawczego „Perspektywy poszerzenia Unii Europejskiej”.

2. Zorganizowanie w roku akademickim 2013/2014 konferencji naukowej na temat:

„Metodologicznych aspektów badań w odniesieniu do obszaru zewnętrznych stosunków Unii Europejskiej” .

 

Section of European Integration

Kierownik: prof. Dariusz Popławski
Pokój 420