Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Do Zakładu przypisanych jest 12 pracowników i jedna doktorantka. Większość to osoby z wykształceniem prawniczym. 3 pracowników to emerytowani profesorowie, wybitni specjaliści w zakresie prawa międzynarodowego, członkowie międzynarodowych gremiów, podejmujących decyzje w kwestiach regulacji prawnomiędzynarodowych, jeden jest sędzią Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. Pozostają aktywni w dydaktyce Instytutu, prowadzą seminaria doktorskie, biorą udział w programach badawczych, publikują książki i artykuły.

Zakład „obsługuje” dydaktycznie przede wszystkim przedmioty prawnicze, ale także inne w odpowiedzi na potrzeby Instytutu i zainteresowania własne. Jego pracownicy są autorami licznych publikacji – zarówno monografii, jak artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych (polskich i obcojęzycznych). Biorą także udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Osoby pracujące w Zakładzie są zaangażowane w obsługę organizacyjną i prowadzenie zajęć na dwuletnich studiach uzupełniających w języku angielskim GMAPIR i studiach pierwszego stopnia BAIR, Podyplomowym Studium Marketingu Kultury, a także w organizowanych wspólnie z MON podyplomowych studiach Komunikacji międzykulturowej w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Wszystkie one cieszą się dużym zainteresowaniem i należy spodziewać się ich dalszego rozwoju.

W najbliższej perspektywie Zakład zamierza uruchomić nową specjalność „Komunikowanie międzykulturowe”, a wspólnie z Zakładem Integracji Europejskiej gruntownie przebudować specjalność „Dyplomacja Współczesna”.

 

Section of Law and International Institutions

Kierownik: Dr hab. Sylwester Gardocki