Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Zakład Studiów Pozaeuropejskich podejmuje problematykę państw pozaeuropejskich, jak również procesów społeczno-gospodarczych oraz stosunków międzynarodowych w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie.

Obszary badawcze: stosunki międzynarodowe w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie, religia w stosunkach międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze na obszarze pozaeuropejskim, problematyka państw Południa, polityka zagraniczna wybranych państw Południa, polityka gospodarcza państw Południa, regionalizm w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce.

Działalność dydaktyczna:

Zakład Studiów Pozaeuropejskich oferuje specjalizacje:

 1. Studia amerykanistyczne
 2. Studia badań nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem
 3. Studia wschodnioazjatyckie
 4. Business i Polityka Indii

Specjalizacje:

Studia badań nad Afryką oraz Bliskim i  ­Środkowym Wschodem – przygotowują studentów do przeprowadzania samodzielnych analiz procesów i zjawisk występujących w regionie. Badania oraz działalność dydaktyczna koncentrują się na uwarunkowaniach i specyfice międzynarodowych procesów w regionie, w tym programach badawczych realizowanych w dziedzinie polityki zagranicznej i jej determinantów – kulturowych, religijnych, politycznych oraz społeczno-gospodarczych. Istotną rolę odgrywają studia nad konfliktami, rolą i znaczeniem Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu we współczesnych stosunkach międzynarodowych, jak również specyfiką regionu. Studenci oraz pracownicy Zakładu mają możliwość aktywnego uczestnictwa w spotkaniach z ekspertami z różnych instytucji naukowych poświęconych badaniom nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem, a także w wykładach i seminariach organizowanych przez Zakład Studiów Pozaeuropejskich. W 2012 rozpoczęto współpracę z Centrum Badań Bliskowschodnich Polskiej Akademii Nauk oraz uniwersytetami w Jordanii, Izraelu i Egipcie. Zakład Studiów Pozaeuropejskich organizuje we współpracy ze Zgromadzeniem Misjonarzy Werbistów coroczne, interdyscyplinarne konferencje oraz seminaria poświęcone problemom społecznym, politycznym, kulturowym, a także stosunkom międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Publikacje, będące efektami badań realizowanych w ramach specjalizacji, dotyczą problemów bezpieczeństwa w Afryce (W. Lizak) oraz polityki zagranicznej państwa Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryki Północnej (A. Solarz we współpracy z Katedrą Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Studiów Uniwersytetu Łódzkiego).

Pracownicy:  dr Wiesław Lizak, dr Anna Solarz

Studia amerykanistyczne – poświęcone analizie szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych z perspektywy państw zachodniej hemisfery. Oprócz przedmiotów ogólnych, które dostarczają wiedzy dotyczącej stosunków międzynarodowych, oferujemy także przedmioty specjalistyczne, które odzwierciedlają różnorodność i specyfikę państw amerykańskich.  Nacisk kładziony jest równomiernie na  kwestie polityczne, gospodarcze i kulturowe. Problemy analizowane w trakcie zajęć obejmują historię regionu, politykę zagraniczną wybranych państw amerykańskich, kwestie bezpieczeństwa i współpracy regionalnej, relacji transatlantyckich, stosunków Unii Europejskiej z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, wpływ Polonii amerykańskiej na politykę zagraniczną Polski, jak również szeroko pojmowane studia kulturowe dotyczące obu Ameryk. Absolwent specjalizacji posiada kompleksową wiedzę na temat obu kontynentów oraz jest w stanie zrozumieć i analizować ich specyfikę na tle pozostałych regionów. Ułatwi ona absolwentom poszukiwanie pracy nie tylko w tradycyjnych sektorach poszukujących specjalistów od stosunków międzynarodowych, ale także ekspertów od zachodniej hemisfery dla organizacji pozarządowych współpracujących z Polonią w obu Amerykach, humanitarnych czy turystyki. Wybierając specjalizację amerykanistyczną, studenci otrzymują oprócz ogólnych informacji z dziedziny stosunków międzynarodowych, także wiedzę specjalistyczną dotyczącą zachodniej hemisfery.

Pracownicy: prof. Marcin Florian Gawrycki, dr Anita Oberda

Studia wschodnioazjatyckie – koncentrują się na problematyce stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku, polityczno-gospodarczym wymiarze współpracy regionalnej oraz strategiach regionalnych potęg. Specjalizacja wschodnioazjatycka współpracuje z ponad 20 uniwersytetami w Indiach, Chinach, Republice Korei, Nepalu i na Tajwanie. Każdego roku około 30 studentów ma możliwość studiowania na uczelniach partnerskich w ramach programów wymiany studenckiej.

Pracownicy: prof. Edward Haliżak, dr Bogusław Zaleski, dr hab. Jakub Zajączkowski (Kierownik Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami, Centre for Contemporary India Research), mgr Aleksandra Jaskólska

Business i Polityka Indii – specjalizacja skupia się na problemach współczesnych Indii, w tym polityce zagranicznej Indii, bezpieczeństwie, polityce gospodarczej i handlowej, prawie gospodarczym oraz relacjach Indii z Unią Europejską. Porusza także kwestie systemu politycznego Indii, indyjskich mediów, kultury i cywilizacji Indii oraz bezpieczeństwa w Azji Południowej. Specjalizacja współpracuje z 15 uniwersytetami w Indiach. Każdego roku około 15-20 studentów ma możliwość studiowania na uczelniach partnerskich w ramach programów wymiany studenckiej. Działalność specjalizacji powiązana jest z Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami.

Pracownicy: dr Bogusław Zaleski, dr hab. Jakub Zajączkowski (Kierownik Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami), mgr Aleksandra Jaskólska, prof. Bogusław Mrozek

Publikacje:

 1. Wiesław Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2013
 2. Marcin Gawrycki, Strategia Mimikry. Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym, Warszawa 2012
 3. Marcin Florian Gawrycki, Jakub Zajączkowski, Agnieszka Bógdał-Brzezińska (red.), Re-Wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012
 4. Anna Solarz, Hanna Schreiber (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012
 5. Marcin Florian Gawrycki, Andrzej Szeptycki, Podporządkowanie – niedorozwój – wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011
 6. Jakub Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008
 7. Anita Oberda-Monkiewicz, Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej po zimnej wojnie, Warszawa 2009

 

Section of Non-European Area Studies

Kierownik: Prof. Marcin Gawrycki
Pokój 504