Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zakład Studiów Strategicznych

Zakład Studiów Strategicznych

Zakład tworzy zespół kompetentnych i dynamicznych osób, o szerokim spektrum zainteresowań badawczych i bogatym oraz różnorodnym doświadczeniu. Kierownikiem zakładu jest prof. Roman Kuźniar, sprawujący obecnie funkcję doradcy prezydenta RP ds. międzynarodowych, wcześniej m.in. dyplomata oraz dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Zakład prowadzi badania w szeroko definiowanym obszarze bezpieczeństwa i studiów strategicznych, w tym historii najnowszej stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Polski. Publikuje prace naukowe, podręcznikowe, analityczne i policy papers, we współpracy z innymi pracownikami ISM przygotowuje kolejne edycje „Rocznika Strategicznego”, jedną z trzech tego rodzaju publikacji w Europie (obok Wielkiej Brytanii i Francji).
Zakład Studiów Strategicznych prowadzi dydaktykę, w tym w szczególności na specjalności bezpieczeństwo i studia strategiczne. Obejmuje ona: problematykę konfliktów, zagadnienia wojskowe, prawne, humanitarne, ekonomiczne, rozbrojenie i kontrolę zbrojeń, narodowe strategie bezpieczeństwa, po sojusze i organizacje międzynarodowe, które służą utrzymaniu bezpieczeństwa, oraz teorie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Członkowie zakładu doradzają w tworzeniu polskiej polityki bezpieczeństwa (udział w opracowywaniu kolejnych strategii bezpieczeństwa narodowego RP, w strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego, w przygotowaniu autorskiej koncepcji strategii Sojuszu Atlantyckiego – przed szczytem NATO w Lizbonie w 2011 r.). Współpracują z instytucjami zajmującymi się polityką bezpieczeństwa, jak MON i BBN. W miarę możliwości włączają w swoje prace studentów (obecnie np. w kolejnych spotkaniach eurodebaty toczącej się w Pałacu Prezydenckim).
PROJEKTY (ostatnio):
1. Nowa Koncepcja Strategiczna NATO – polska propozycja przygotowana wraz z Instytutem Studiów Strategicznych. Dokument zaprezentowano w trakcie WARSAW TRANSATLANTIC FORUM 2010, a także przekazano bezpośrednio sekretarzowi generalnemu NATO Andersowi Foghowi Rasmussenowi w trakcie spotkania z pracownikami Zakładu i studentami, które odbyło się 12 marca 2010 r.
2. Organizacja wraz z Ośrodkiem Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka debaty z cyklu „Nowa dekada, Nowa Europa” pt. „Czy europejska polityka bezpieczenstwa i obrony jest możliwa?”. Spotkanie odbyło się 14 czerwca 2010 i wzięli w nim udział m.in. Marek Ostrowski (szef działu zagranicznego „Polityki”) Bogdan Klich (Minister Obrony Narodowej RP), Stanisław Koziej (Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego) Thérèse Delpech (CERI-Sciences Po).
3. Organizacja wraz z francuską Fondation Pour la Recherche Strategique konferencji „Rethinking the European Security Strategy“. Wydarzenie objęte patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego miało miejsce w Pałacu Prezydenckim 24 października 2011 r. W debacie udział wzięli czołowi europejscy eksperci, m.in.: Camille Grand (dyrektor FRS) Stanisław Koziej (Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego), Yves Boyer (wicedyrektor FRS), Claudia Major (German Institute for International and Security Affairs – SWP), Sven Biscop (Egmont – the Royal Institute for International Relations), Stefano Silvestri (President, Italian International Affairs Institute),  Juha Jokela (Finnish Institute of International Affairs), Vivien Pertusot (French Institute of International Relations, IFRI), Félix Arteaga (Elcano Royal Institute), Eva Hagström (Frisell Swedish Defence Research Agency – FOI), Anand Menon (University of Birmingham), Gabor Horvath (EU Military Staff). 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE (wybrane):

 

  • Rocznik Strategiczny, 2012.
  • R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor, A. Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.
  • B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010.
  • R. Kuźniar (red.), Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, WN Scholar Warszawa 2011.
  • R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI w., WN Scholar Warszawa 2011.
  • R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III RP, WN Scholar, Warszawa 2012.
  • M. Sułek, Programowanie gospodarczo-obronne, Bellona, Warszawa 2008.
  • M. Sułek, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
  • A. Bieńczyk-Missala, Rafał Lemkin, A Hero of Humankind, PISM, Warszawa 2010, (współred. z S. Dębskim).
  • A. Bieńczyk-Missala, Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów (opr.), WUW, Warszawa 2008.
  • P. Grzebyk, Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, WUW, Warszawa 2010.
  • M. Madej, Państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu. Przegląd stanowisk (red.), PISM, Warszawa 2010, (współred. z B. Górką-Winter).
  • M. Madej, NATO Member States and the New Strategic Concept: An Overview (eds.), Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2010, (współred. z B. Górką-Winter).
  • M. Madej Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009, (współred. z M. Terlikowskim).
  • A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, WUW, Warszawa 2010.
dr Anna Wojciuk
Doktoranci:

Section of Security and Strategic Studies

Kierownik: prof. Roman Kuźniar
pokój 406

Section of Security and Strategic Studies