Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zaktualizowana lista osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Poniżej zaktualizowana  (po odwołaniach) lista osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 w ISM.

Pobierz listę

Wszystkie wyjazdy są już wpisane. Uprzejmie prosimy zakwalifikowanych studentów o pilne uzupełnienie  danych w USOS!!!

 

Po zatwierdzeniu wyjazdu przez koordynatora, student drukuje wniosek „drukuj formularz” na koncie USOS i  podpisany dostarcza do koordynatora instytutu z którego wyjeżdża najpóźniej do 1 marca  2018 r. Podpisane wnioski należy składać na dyżur koordynatora (Collegium Polliticum, pok. 310) lub w portierni (parter) w budynku Collegium Polliticum (teczka, ERASMUS, wnioski).

Przypominamy:

  1. Student który wyjeżdża z miejsca innego instytuty niż macierzysty, powinien mieć także podpis koordynatora macierzystego instytutu
  2. Doktoranci – podpis kierownika studiów.

Niedostarczenie w ww. terminie wniosku jest równoważne z rezygnacją z wyjazdu.

  1. Raz jeszcze prosimy o aktualizację adresu mailowego w systemie USOS – dalsza korespondencja i instrukcja będzie przesyłana mailowo bezpośrednio przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

 

Instrukcja uzupełniania danych przez studentów:

W związku ze zmianami wprowadzonymi w programie Erasmus+

(możliwe wielokrotne wyjazdy na jednym stopniu studiów, itp.) koordynator nie ma możliwości uzupełnienia poniższych danych z własnego profilu USOSweb. Student musi zatem sam uzupełnić dane z własnego profilu USOSweb.

 

Student w zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” wpisuje wszystkie

brakujące dane. Student musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył już

w programie Erasmus. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy

(na studia i praktykę). Jeśli student wyjeżdżał z UW pojawia się tabela wyjazdów,

które powinien skopiować do oświadczenia. Student powinien też dopisać inne

wyjazdy, które odbyły się w ramach programu Erasmus i nie zostały wykazane w

tabeli (wyjazdy, które zostały zrealizowane przed wprowadzeniem systemu

informatycznego USOS – moduł BWZ, wyjazdy z innej uczelni itp.). Student musi też

oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował. W tym celu

musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i

ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka”

student wskazuje na jakim poziomie zna język na etapie kwalifikacji. Następnie student

wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.