Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Globalizm-regionalizm, Polityka zagraniczna Indii, Bezpieczeństwo regionalne w Azji Wschodniej

Poprawka u dr hab. Jakuba Zajączkowskiego z przedmiotu Polityka zagraniczna Indii, Bezpieczeństwa regionalnego w Azji Wschodniej oraz Regionalizmu-Globalizmu odbędzie się we wtorek (6 lutego) o 19.00 w sali 405, Żurawia 4