Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zarząd Samorządu Studentów UW

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem wykonawczym samorządu na szczeblu uczelni. Przewodniczący Zarządu jest wybierany przez Parlament Studentów UW na dwuletnią kadencję. Ten sam organ corocznie zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu.

Dlaczego rola Zarządu jest tak istotna i ważna dla innych samorządów jednostek? To właśnie on współpracuje z samorządami jednostek, wspiera je, opracowuje projekt budżetu i dokonuje podziału funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów na całym Uniwersytecie Warszawskim.

Czym jeszcze zajmuje się Zarząd? Niewątpliwie coroczną organizację Juwenaliów, imprez muzycznych i spotkań kulturalnych z przedstawicielami świata nauki czy kultury. Przedstawiciele tego organu w ramach projektu Samorządowe Rabaty zdobywają zniżki w sklepach, restauracjach, kinach, etc. Zarząd prowadzi także wiele innych projektów, np. internetową telewizję studencką Uniwerek.TV, Raport Studencki czy Akademicki Rozkład Jazdy. Ponadto ZSS UW co oku wita wszystkich studentów pierwszego roku projektem „Witaj na UW!”, w ramach którego organizowane są koncerty, imprezy czy wyjścia do muzeów. Jednak jednym z priorytetowych zadań Zarządu jest dbanie o prawa studentów. Jego przedstawiciele działają w imieniu wszystkich studentów UW na szczeblu ogólnouniwersyteckim i reprezentują społeczność studencką przed władzami.

Skład Zarządu

Przewodnicząca ZSS UW
Maja Matuszewska
+48 602 695 769
maja.matuszewska@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie lub mailowo.

Przewodnicząca Komisji ds. Koordynacji Projektów
Julia Sobolewska
julia.sobolewska@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie lub mailowo.

Przewodniczący Komisji Mobilności Studentów
Mateusz Dąbrowski
+48 602 681 181
mateusz.dabrowski@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie lub mailowo.

Przewodniczący Komisji Dydaktycznej
Walery Stasiak
+48 660 543 097
walery.stasiak@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Czwartek (od 18 grudnia) w godzinach 09:00-11:00 w sali 108

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej.
Piotr Włodarczyk
+48 602 499 886
piotr.wlodarczyk@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Komisje Zarządu

Przewodniczący Komisji Prawnej
Maxymilian Rybczyński
+48 603 846 132
maxymilian.rybczynski@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie lub mailowo.

Przewodnicząca Komisji Finansowej
Anna Cieślikiewicz
+48 602 688 113
anna.cieslikiewicz@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Środa: 16.30-18.00

Przewodnicząca Komisji Promocji i Informacji
Zuzanna Kamińska
+48 602 731 331
zuzanna.kaminska@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie lub mailowo.

Przewodnicząca Komisji ds. socjalnych
Justyna Zarudzka
+48 602 739 900
justyna.zarudzka@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Po uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Przewodniczący Komisji UW HERE
Jakub Alama
+48 602 692 869
jakub.alama@samorzad.uw.edu.pl
here@uw.edu.pl
www.facebook.com/here.uw
Dyżury:
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie lub mailowo.

Przewodniczący Komisji ds. współpracy samorządowej
Mieszko Czerniawski
+48 604 755 667
mieszko.czerniawski@samorzad.uw.edu.pl
Dyżury:
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie lub mailowo.

 

Szczegółowe informacje odnośnie pracy samorządu znajdą Państwo na stronie samorządu bądź też na oficjalnym profilu na facebooku:

http://samorzad.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/samorzad.studentow.uw