Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Organizacje studenckie

Koło Wschodnie

koło wschodnie ISMCzłonkowie Koła interesują się szeroko pojętym „wschodem”, zwłaszcza w kontekście politycznym, ale również gospodarczym i kulturowym. Ze względu na szeroki zakres terminu „wschód” Koło działa w ramach 3 sekcji: dalekowschodniej, bliskowschodniej i WNP. Spotkania robocze sekcji organizowane są zazwyczaj osobno, jednak przy okazji większych projektów sekcje współpracują ze sobą. Koło organizuje konferencje naukowe (np. w XII 2007 o Pakistanie), spotkania w ramach Koła z ekspertami i publicystami, wyjazdy naukowe (latem 2008 do Gruzji).

Opiekun naukowy: dr Maciej Raś
Przewodniczący: Michał Machaj
Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Dąbrowa

Kontakt: kolo-wschodnie.kn@uw.edu.pl
Strona internetowa: kolowschodnieuw.pl
Profil na facebooku: www.facebook.com/KoloWschodnieUW

Koło Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa UW

koło SSiB

Koło Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa UW powstało w kwietniu 2009 roku jako inicjatywa studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Głównym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i studiów strategicznych.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Roman Kuźniar

Kontakt: strategia.kolo@gmail.com
Profil na facebooku: www.facebook.com/KoloStudiowStrategicznychiBezpieczenstwa

Koło Naukowe Notabene

logo_notabene Od Kamczatki po Przylądek Dobrej Nadziei – Koło Naukowe Notabene odkrywa nietuzinkową stronę stosunków międzynarodowych. Dzięki wydawanemu przez Koło kwartalnikowi „Przegląd Spraw Międzynarodowych Notabene‟, naszej stronie internetowej oraz profilowi na Facebooku dowiesz się o wydarzeniach z najdalszych zakątków świata. Notabene organizuje także konferencje naukowe, m.in. bierze udział w dorocznej konferencji międzynarodowej Weimar Yuoth Forum.

Opiekun naukowy: dr Bogusław Zaleski
Prezes koła naukowego: Lidia Gibadło (l.gibadlo@notabene.org.pl)

Kontakt: redakcja@notabene.org.pl
Strona internetowa: notabene.org.pl
Profil na facebooku: facebook.com/PSM.Notabene
Dołącz do nas!

INICJATYWA

Inicjatywa Wiedeń 2014Koło prezentuje alternatywne podejście do stosunków międzynarodowych oraz innych nauk społecznych i politycznych
Członkowie Koła uważają, że dominujące w naukach społecznych i politycznych paradygmaty nie mogą zagarniać dla siebie monopolu na wiedzę. Myśliciele wielu epok, a także ci współcześni, przedstawiali wiele wizji porządku społecznego i politycznego, które nie tracą na aktualności i wciąż są warte rozważenia. Do dyskusji chcą wprowadzić takie pojęcia, jak etyka, moralność czy świadomość. Opowiadają się za pluralizmem w nauczaniu i prezentowaniu szczególnie stosunków międzynarodowych i ekonomii, a także innych pokrewnych dziedzin wiedzy.

Opiekun naukowy : opiekun: dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska

Kontakt: inicjatywa.kn@uw.edu.pl
Profil na facebooku: www.facebook.com/pages/Inicjatywa/1462024080681407

Koło Kreatywnej Myśli Politycznej

kkmpKoło Kreatywnej Myśli Politycznej powstało dla ludzi, których interesuje Polska i jej miejsce na arenie międzynarodowej. Naszym celem jest dążenie do stworzenia aktywnej platformy dyskusyjnej, nie ograniczonej żadnym nurtem poglądowym. Pragniemy aby do naszej Organizacji zaangażować osoby zainteresowane ekonomią, polityką, sprawami międzynarodowymi, bezpieczeństwem, prawem, kulturą, sportem, edukacją, a także wszystkim tym, co każdy z Was uzna za istotne do omówienia. Dla naszego koła każdy głos młodego Polaka jest istotny.

Opiekun koła : dr Anna Materska-Sosnowska

Kontakt: tylkoaktywni@gmail.com
Profil na Facebooku: www.facebook.com/kolokreatywnejmyslipolitycznej

Teraz Indie

teraz Indie„Teraz Indie” zostało stworzone aby pogłębiać wiedzę dotyczącą państw Azji Południowej. Fascynująca kultura, bogata historia a także dynamicznie rozwijająca się gospodarka czynią z państw tego regionu niezwykle atrakcyjny cel badawczy ale dają również niepowtarzalną okazję poznać bliżej cywilizację, która dla Europejczyków wciąż często pozostaje niezrozumiana.

Opiekun koła: dr hab. Jakub Zajączkowski
Przewodnicząca: Marta Strzelec marta.ewa.strzelec@gmail.com

Kontakt: terazindie@gmail.com
Strona internetowa: www.terazindie.pl
Profil na facebooku: www.facebook.com/TerazIndie

Iberoamerykańskie Koło Naukowe Proyecto del Sur

proyecto del surKoło zajmuje się szeroko pojętą tematyką iberoamerykańską, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o stosunkach międzynarodowych i nauk politycznych oraz kulturoznawstwa. W ramach działalności członkowie organizują m.in. spotkania w ambasadach krajów iberoamerykańskich, debaty naukowe i konferencje.

Opiekun naukowy: dr hab. Marcin Gawrycki
Przewodnicząca: Alicja Fijałkowska alicja.fijalkowska@student.uw.edu.pl

Kontakt: proyectodelsur.kn@uw.edu.pl
Strona internetowa: proyectodelsur.republika.pl

Koło Współpracy Polsko-Amerykańskiej APAC

apacKoło Współpracy Polsko-Amerykańskiej powstało w 2004 roku. Organizujemy spotkania i debaty na tematy związane ze Stanami Zjednoczonymi. Chcemy poszerzać wiedzę o USA. Wspieramy wymianę z Northeastern Illinois University, na którą może wyjechać każdy student UW.

 

 

WARTO ODWIEDZIĆ:

Fanpage Komisji Kół Naukowych i Konferencji
www.facebook.com/komisjakolnaukowychikonferencji